Kik ezek a hülyék a Földön? Wikia
Advertisement

Eddig sem volt könnyű kiigazodni Európa politikai térképén, most pedig újabb ország bukkant fel rajta. Az Egységfront Egyesület aktivistája, Orosházi Ferenc András 1. 1. 1. (2017.1.1.) napján bejelentette országát, a Szent Korona Országát (Érdekes párhuzam Borbély József 11.11.11- es hasonló bejelentésével).

Leírás

Az ország főbb adatai[1]:

Elnevezés

Szent Korona országa

Fővárosa (átmenetileg) Kiskunlacháza, Dunapart
Területe (az újraindításkor): 1614 m2
Lakossága (aktuálisan) 3 fő
Hivatalos nyelve aktuálisan magyar
Vallás Egy az Isten
Ünnepek (aktuálisan) megegyezés kérdése
Pénznem (átmenetileg) Forint
Államforma királyság
Államfő Szent Korona
Kormányfő kormányfő
Törvényhozás Nemzetgyűlés

Ebből az információhalmazból kiemelkedik az aktuálisan magyar nyelv - hamarosan valószínűleg hun-szittya ősmagyar lesz a kötelező nyelv, amit most még aktuálisan forint befizetése ellenében tanulhatunk majd meg.

A Hiteles Harsona január 1-jén kitett riportjában[2] az uralkodó elmagyarázza az alapítás körülményeit:

A videó tartalma

Először bevezeti az ország fogalmát és itt kiemeli, hogy nincs korlát egy ország méretét tekintve és nem kell egybefüggőnek lennie. Ezzel előkészíti a későbbi lényeget: az ország egyelőre az ő telekjéből áll, de akárki akárhonnan csatlakozik hozzá, azzal az új ország növekszik.

Aztán a gazdasági helyzetükről beszél, ami szánalmat kelt a nézőben: nekik karácsonykor nem volt miből ajándékokat venni. Szegények. Az adóskárosult és egyéb low-income magyarok azonnal a magukénak érzik ezt az embert, akin nem kétforintos hímzett magyar viselet van, mellette óriási magyar és árpádsávos zászlók, míves angyalos lámpa és egy óriási könyvespolc látható. Szegények. De legalább látszik, mire ment el a maradék pénz. A lánykája ebben a szegénységben megkérdezte az ősi osztályharcos kérdést: "egyesek miért dúskálnak, másoknak miért nem jut?" Ezt tényleg nehéz elmagyarázni, de azt is, Orosházi miért képzeli magát a szegények közé.

A lánykája ezután felvetette, hogy egy tisztességes, becsületes embernek - az apjának - kéne országot csinálnia (nem átvenni a vezetést, csinálni egy újat). A feleség áldását adta - szabad az út! Ez volt a legitimáció, amihez "úgy gondolom, kétség nem fér." Felolvassa nyilatkozatát, amelyben visszaveszi a szabadságát a "hatalomtól". Kikiáltja a királyságot, amelyben - Borbélyéhoz hasonlóan - a Szent Korona az uralkodó és tulajdonos, mindenki más alattvaló. Hogy elég nagymagyar legyen, a régi magyar hiszekegyet mondja el, saját szövegeivel kiegészítve.

Az új ország Orosházi birtokán, Kiskunlacházán terül el. Népessége az alapításkor 3 fő: Orosházi és családja. Kormányt alapított "külföldi" állampolgárokból: "van a külügyekkel foglalkozó úr és van a belügyekkel".A nevük még titok (talán Geri Tibor és Máté Tamás?[3]). Lenyúlták a Magyar Királyság jelképeit, köztük az "angyalkás" zászlót. Azt sehol nem indokolja meg, mi alapján képzeli a Szent korona országát a Magyar Királyság jogutódjának, hogy jogosan használják annak jelképeit. Himnuszuk a "Nemzet fohásza[4]" című, valószínűleg saját tákolmányú vers.

Van tehát terület, kormány, jelkép - kész az ország, tessék elfogadni. Még az ENSZ-nek is küldtek levelet, amiben ezt közlik. A választ meg sem várva máris működik az új ország. Senkinek nem kell, hogy elismerje.

A lényeg, hogy az ország szuverén terület, oda senki nem léphet engedély nélkül. Sem a végrehajtó, sem az adóhivatal. Logikus, hiszen egy másik ország területén jogos a működésük. Tehát: konkrétan megszólítva a devizahitelek károsultjait, az új ország célja: a "szomszéd" ország mindenféle behajtói nem jöhetnek át a határon. Adósmentés, fantasztikus logikával. És bárki csatlakozhat, és ha csatlakozik, máris megszűnik a jelzálog azon a házon.

„Ma, ha kimegy a végrehajtó, viszi magával a rendőrséget és gyakorlatilag bármit megtehetnek. Ha fizikailag ellenállsz, az ő jog alkalmazásuk szerint felelősségre vonnak. Nincs semmi a kezedben. Ha ezt egy önálló , független ország területén teszi, azt intervenciónak hívják, vagyis az más ország belügyibe történő erőszakos beavatkozás. Jogod van bármilyen módon ellenállni, hazádat, házadat vagyis ORSZÁGODAT megvédeni.”
Orosházi Ferenc András

Adó nincs, mert ez egy önkéntes adókból élő állam, de minimum 1000 Ft fejenként. A bevételt ingyenközeli energia előállítására alkalmas eszköz elkészítésére fordítják. Láttunk már ilyet, de hol is..? Ja, Borbély József állított ingyenenergikus szélkereket[5][6] Kecskeméten.

A Szent Korona Ország cáfolatai

Orosházi magánakciója nagy port kavart kollégái körében. Magyarország államformai restaurációjára ugyanis több kiterjedt csoportosulás is készül, melyeknek Orosházi is tagja. Őket mélyen érintette ez a puccskísérlet.

Geri Tibor, az Alkotmányos Magyarország mozgalom vezéralakja így reagált: 

Sokáig gondolkodtam, hogy mit és hogyan reagáljak Orosházi Feri bejelentésére, mert szó nélkül nem lehet se tudomásul venni, se elmenni mellette. Mert nem csak engem és eddigi munkámat érinti hátrányosan, hanem károsan hat a magyar nép szabadságért vívott küzdelmére is. Mert valótlant állít, és ezzel megtéveszt, félrevezet és hiú reményt ébreszt. Mert vakvágányra visz bennünket, miközben kezünkben a MEGOLDÁS! Először a decemberben írt bejegyzésemet találtam meg, amelyben mintha előre tudtam volna, újra érintettem az ország és az állam különbözőségét. Tehát akár mondhatom azt is, hogy én szóltam. De a helyzetet Feri oldotta meg, amikor cáfolatra szólította azokat, "aki cáfolni tudja" az állításait. Tehát a belső késztetésemhez külső felszólítást kaptam. A legilletékesebbtől. Kár, hogy ezt nem a bejelentése előtt kérte...

Nos, akkor tegyük helyre a fogalmakat, és lássuk folyamatában a helyzetünket.

Mert csak akkor értjük meg, hogy mit állít Orosházi Feri, és csak úgy értjük meg, hogy miben hibázott, mint nem mond helyesen.

Árpádtól Mátyásig Magyarország és a Kárpát-medence ugyanazt a TERÜLETET jelentette. Ennek a területnek a TULAJDONOSA a Szent Korona, és ezt a területet BIRTOKOLTA (azaz szuverenitást gyakorolt felette) a magyar NEMZET. Ez ÍGY EGYÜTT jelentette a Szent Korona Országát. Ezt az "országot" a magyar nép Történelmi (majd Történeti) Alkotmánya alapján a magyar nemzet által létrehozott magyar állam (Istvántól kezdve Magyar Királyság néven) irányította.

Ez az EGYSÉG bomlott fel Mohács után, és amikor 1867-ben a Kárpát-medence területén újra létrejön a Magyar Királyság, már a Habsburgoknak köszönhetően Magyarország csak a Kis-Magyarországot jelenti, Erdély és Horvátország nélkül. Innen kezdve Nagy- Magyarország már nem a Szent Korona országa, hanem ORSZÁGAI (nagy i-vel a végén). Majd az I. világháború végén a háttérhatalom a kollaboráns magyar vezetőkkel három lépésben ezt is megszünteti. Előbb a magyar állam intézményrendszereit szüntetik meg, majd a magyar nemzet - vezetőinek köszönhetően, akik hibásan értelmezték a nemzet szót - elveszti szuverenitását a területe felett.

Horthy - mentve a menthetőt - Kis-Magyarországon (amiből a győztesek kiveszik Burgenlandot, a Felvidéket és a Délvidéket) létrehoz egy Magyarország nevű államot, amit a győztes hatalmak jogfolytonos magyar államnak ismernek el. De ez már nem a Történelmi Alkotmány Magyar Királysága, ahol minden a Szent Korona tulajdona. Hanem csak a jogfolytonos magyar állam, királyság államformával.

Tehát ha a magyar alkotmány alapján (ami 1920-ban hatályát vesztette) továbbra is alapelvnek tekintjük, hogy MINDEN a Szent Korona TULAJDONA, akkor a Szent Korona Országa továbbra is az EGÉSZ Kárpát medence. Tehát se Orosházi, se senki más NEM TUDJA se megalakítani, se kikiáltani a Szent Korona Országát. Főleg államként nem tudja, de Orosházi nem is ezt tette. Csak ezt mondja.....(tessék megnézni a videóját, hogy mi az, amit létrehozott - állam - és mi a neve.....Magyar Királyság....)

És leginkább azért nem tudja, mert ha azt vallja, hogy minden a Szent Korona TULAJDONA, akkor se Orosházinak, se senkinek nincs föld a tulajdonában, amit fölajánlhatna a Szent Koronának.

Vagyis nincs HOL kikiáltani a Szent Korona Országát, mert pont a Szent Korona NEM ENGEDI (nem teszi lehetővé). Azaz megvédi saját magát azoktól, akik félre akarják magyarázni, vagy értelmezni.

Azt meg talán már mindenki tudja, hogy államot jogilag 1967 után csak NÉP hozhat létre, személyek nem. De még Szabad Emberek se. Mert a jog nem ismeri az "ország" fogalmát, az államok nem országokat ismernek el, hanem államokat.

Szóval van még mit helyre tenni a fejekben, innen folytatom.....

Az alábbi írás Hajnal János írása[7]:

Egy pillanatig komolyan véve a komolytalant, gyorsan összedobok egy kis cáfolatot Orosházi Ferenc András "Mérföldkő" videójára és mai postjára.

Az ország és állam fogalmát rendre összevissza és tévesen alkalmazza bennük, de ha már Orosházi Ferenc is dolgozott vele annyit, amennyit és gondolkodott rajta, akkor megtisztelem érte annyival, hogy én is rugalmasan kezelem amennyire csak lehet ezt a 2 egymástól elkülönülő fogalmat, és úgy értelmezem, mint ha mindig a helyeset használta volna...

Mérföldkő videó: https://www.facebook.com/ferenc.oroshazi/posts/1362061077151470

Mai post: https://www.facebook.com/ferenc.oroshazi/posts/1364632916894286

Kezdve a videóval, arra nem térnék ki csak megemlítem, hogy a jelenlegi törvénytelenül működő "Magyarország" nevű szervezett magánhatalom (ami nem a magyar állam) által működtetett földhivataltól (és máshonnan sem) nem szerezhető be jelenleg hiteles tulajdoni lap.

A videóban Ferenc helyesen meg is fogalmazza, hogy az országnak van egy jól körbehatárolt területe. Azon belül lehet az országhoz tartozó több állam (lásd USA).

Viszont az országhoz nem tartozó idegen állam nem jöhet létre annak területén BELÜL, mert az megváltoztatná az adott államhatáron belül működő állam területének méretét és formáját, ekképp szuverenitását, amivel hatályát veszítené annak alkotmánya, vagy állami alaptörvénye, amiben a terület meghatározásra került!

Ha bárki létrehozhatna egy állam területén belül egy másikat, akkor bármelyik állampolgár önállóan hatályon kívül helyezhetné az adott állam alkotmányát vagy állami alaptörvényét!

OF háza (birtoka) a törvényes, és legalább 1100 éve jogfolytonos, ma is jogilag Magyar Köztársaságnak nevezett magyar állam területén áll. (Mivel a Magyarország Alaptörvénye érvénytelen.)

Ezen a területen belül, csak a magyar állam saját jogával hozható létre új állam, semmi mással! Ezt pedig csak és kizárólag a magyar nép (együttesen) teheti meg az állami alaptörvényének (Alkotmány) megváltoztatásával.

Ennek okán a "Szent Korona Országa" nem jött létre, aki látszólag csatlakozott hozzá, az tévedett, cselekedete semmisnek tekinthető jogilag.

A videóban Ferenc a továbbiakban megfogalmazza, hogy szerinte "az ország népét egy állam irányítja".

Ez duplán téves, hiszen egy ország lakosságának felosztása több államra is eshet, és az irányítási viszony is éppen fordítva van, ha csak nem DIKTATÚRÁRÓL beszélünk.

A következő megemlítendő rész a jelképekkel kapcsolatos. OF azt állítja, hogy azokat joggal használja, ám de ezt nem bizonyítja.

A jelen ismereteim tényállása az, hogy ezek a jelképek az 1100 éves magyar állam tulajdona, amit nem csak OF "új országa", de a "Magyarország" nevű idegen magánszervezet is jogellenesen bitorol.

Annak használata a magyar nép elidegeníthetetlen joga, melynek alkalmazását az állami alaptörvényében rögzít.

Mondanám azt, hogy a "Szent Korona Országa" kikiáltásával éppen hogy elveszítette a címerek használatának jogát Orosházi Ferenc, de valójában nem így történt, mivel a cselekedete semmis, így ez sem valósult meg, tehát továbbra is magyar állampolgárként szabadon használhatja.

Továbbá a videóban elhangzott (ismereteim szerint nem valami pontosan) az a tény, hogy az ország egy szuverén terület, annak a területére senki sem léphet engedély nélkül.

Ha az ő elméletéből indulunk ki, akkor éppen ezért, mivel OF birtoka körüli közterület a Magyarország (ország) területén van, emiatt ő maga sem léphetne ki az ajtaján, mert hiába kettős állampolgár, a 2 ország közötti átutazás jogi feltételei nem tisztázottak!

OF Kis-Magyarország területéről szépen szemléletesen felsorolja, hogy honnan lehet hozzá csatlakozni. De mi a helyzet a Nagy-Magyarország területével? És ha az ellen nincs értelmes indok, akkor miért is ne lehetne mondjuk Amerikából, vagy mondjuk Indiából, Oroszországból is csatlakozni hozzá? :) Egy teljesen új világrend épülne így ki?

Az alapvető logikai hibákon túl, a területek "átadása" sem lehetséges, ameddig a területhez tartozó korábbi jogrendszerben érvényes terhelés van rajta. (Erre lentebb még visszatérek.)

Akkor most nézzük OF mai megosztását:

"Tehát, van egy országunk. Akkora, amekkora. Annyian lakják, amennyien. Van kormánya, olyan, amilyen. Vannak jelképei ráadásul történelmiek. "

Országunk van bizony! A neve Magyarország, aminek a területe csak háborúval, (a rajta működő állam alkotmányos rendjének megdöntésével), vagy a terület gazdátlanná válásával idegeníthető el a nép hozzájárulása nélkül.

A "van kormánya" - ra annyit tudnék írni, hogy kormánya nem országnak, hanem államnak van. De az új Szent Korona Országa sem nem országnak, sem nem államnak nem tekinthető saját, szuverén terület nélkül.

A "Vannak jelképei, ráadásul történelmiek" - re annyit írnék, hogy jelképei lehetnének! Akkor, ha új jelképeket vezetne be! Ez az egyetlen feltétel, amit ténylegesen lehetne teljesíteni. De mivel a használt jelképek már foglaltak, így ez sem teljesül.

"Alapvetés, hogy a csatlakozó elfogadja azt, hogy az országban minden a Korona tulajdona, az egyén bárminek csak a birtokosa lehet."

Ez szép és jó, de sehol sem láttam definíciót arra vonatkozóan hogy mit hív Koronának. A magyar történelemből ismert "Szent Koronát", aminek a korábbi hatályos alkotmányok alapján országa is volt? Vagy egy másikról? Mert ha ugyanarról, akkor hogyan kerül ismét hatályba a korábban hatályát vesztett alkotmány, pláne egy új államban (országban), ami elvileg most jött lére egy talpalattnyi területen? Ha ugyanarról a Szent Korona országáról van szó, mint korábban, akkor mitől változott meg a területe ilyen mértékben?

Ha viszont egy másik Koronája van, akkor szándékos-e ez a megtévesztő megnevezés?

Az ingatlanokra vonatkozóan: "A jelenlegi terhek, egy érvénytelen állam jogszabályaiból fakad, ami ráadásul csaláson alapul (sevizadeviza hitelek), tehát érvénytelenek. "

Nos, ez így messze (szép szóval élve) tévedés! Ugyanis a jelenlegi terhek döntő többsége 2012 előtt, a magyar államban, annak jogrendje szerint keletkeztek. A bankok, mint privát szervezetek, azóta is jog szerint léteznek, a 2 privát személy között köttetett szerződések (bank mint j. sz. és m.sz. ügyfél) továbbra is az érvényes PTK szabályozásai alapján addig érvényesnek tekintendők, ameddig az erre jogosult bíróság (2012 január 1 óta nincs ilyen bíróság) meg nem állapítja az ellenkezőjét, és ki nem mondja, hogy érvénytelen.

Tehát a jelenlegi ingatlanok terheinek döntő többsége ÉRVÉNYES, de persze vitatható, és kell is (majd) vitatni, amikor eljön annak az ideje... Most még nem annak van itt az ideje, és aki ezt állítja az hazudik, és ezzel akadályozza a hitelkárosultak megmentését! Ha jogász az illető, akkor a mai napon nyugodt szívvel állítható, hogy tudatosan teszi, ha nem jogász, és bizonyíthatóan nincs tisztában a közjogi helyzettel, akkor a jóhiszeműség elve alapján feltételezhető, hogy tévedésből teszi azt.

"A csatlakozás kapcsán adódik egy lehetőség, amivel élni lehet és joggal lesz mit megvédeni. Az országodat neked kell megvédeni, ami a te saját házad egyben hazád, de számíthatsz mindenkire, aki számíthat terád!"

Ez egy nagyon szép szakasz, csak hát az új ország nélkül is teljesen igaz, hiszen a magyar állam (Magyar Köztársaság) már így is minden eszközzel és joggal megvédhető, és ez nem csak lehetőség, de az állami alaptörvényben rögzített kötelesség is egyben.

És ez akkor is igaz, amikor a törvénytelen végrehajtó próbálja rád törni az ajtót kilakoltatásnál, hiszen az ingatlanod jog szerint a Magyar Köztársaság területén fekszik, a törvénytelen végrehajtó pedig egy jogilag nem is létező állam (Magyarország) nevében próbálja elvenni tőled azt. Tehát az, hogy az ingatlanunk telekkönyvi határát melyik 2 ország/állam jogrendje esetén lépik át jogellenesen, a hatáskörüket túllépve, az a kilakoltatás alatt állók tekintetében irreleváns.

"Aki csatlakozik a Szent Korona Országához, az nem veszíti el a jelenlegi országhoz kötődő jogviszonyát. Az állampolgarságát, beteg ellátását, nyugdíját és egyéb juttatását semmilyen körülmények között meg nem vonhatják! "

Az ország (állam) területének csökkentése, pláne idegen állammal való együttműködésben kimeríti a hazaárulás, mint az állam alkotmányos rendjének megdöntésére tett bűncselekmény tényállását. Azon túl, hogy büntetést von maga után, az érintett állam megszüntetheti az állampolgárságot, tehát minden juttatást visszatarthat.

A dolog pikantériája, hogy Hajnal János is egy másik "adósmentő antikormány" szerveződésnek, az Alkotmányos Ellenállás[8] / Alkotmányos Magyarországnak[9] a tagja. Mindkettőnek (ha a kettő nem ugyanaz) tagja maga Orosházi is.

Források

Advertisement