FANDOM


SZEMÉLY
Zecharia Sitchin
150px-ZechariaSitchin
Foglalkozás: Író, Nibiru-elmélet
Szakterület: Földönkívüli származás

Zecharia Sitchin orosz származású író, aki könyveiben a földi emberek űrbéli származását hirdette.

Élete

Bár a Szovjetúnióban született, Palesztinában nőtt fel, majd később az Egyesült Államokba költözött. Itt írta nagy vihart kavaró könyveit. 2010-ben halt meg.

Elméletei

A sumér mitológia iránt nagyon fogékony volt, ezt húzta rá a földönkívüli eredet elméletére 1976-os "A 12. bolygó" című könyvében.

Állítása szerint a Naprendszerben egy 12. bolygó is kering: a Nibiru. Ez a bolygó az otthona egy technikailag fejlett földönkívüli fajnak, az Anunnakinak. Ez a fejlett faj genetikai kísérletekkel alkotta meg az emberi fajt, hogy aranyat termeljenek ki nekik.

Elméletét a sumér mitológiával próbálta igazolni, és elég hihetően, hiszen azóta is töretlen népszerűségnek örvend.

Hibái

Bár érdeklődött a sumér kultúra iránt, a könyve írásakor (1976!) még csak szakértők tudták olvasni a sumér szövegeket. Az önképző Sitchin amatőr fordításai rengeteg helyen hibásak, így a szövegek értelmezése sem lehet helyes. Ráadásul érveléseiben rendre csak az őt igazoló bizonyítékokat említette, amik ellen szóltak, azokról mélyen hallgatott.

Csillagászati téren is sántítanak az állításai, Nibiru keringése egyáltalán nem reális pályán történik.

A legnagyobb bakija, hogy az elmélete az Enúma elis teremtéstörténetre alapoz, de természetesen félreértelmezve és félremagyarázva. Az ókori domborműveken látható alakokat modern eszközöknek láttatja. De - akárcsak Erich von Däniken - ő is leragadt a jelenkori eszközöknél.

Márpedig ez a szemfényvesztés alapja: mi tudjuk, hogy néz ki egy rakéta vagy egy laptop, a modern világgal azonosítjuk ezeket. De egy szuperfejlett földönkívüli civilizáció miért nem használ még fejlettebb eszközöket? Miért a mi jelenlegi technikai szintünkön létező eszközök vannak ott, miért nem fejlettebbek? - Mert belelátjuk, belemagyarázzuk a dolgokat a látványba, és hozzátársítjuk, hogy ez a fejlett technika. Pedig egy galaxison át utazó fajnak sokkal fejlettebb eszközökkel KELL rendelkeznie. Csak ebbe bele kéne gondolni...